ԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Ներածություն

dshh.am կայքը (այսուհետ՝ Կայք) շահագործվում է Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԴՇՀ) կողմից: Սույն փաստաթղթում և կայքում զետեղված նյութերում գործածվող «մենք», «մեզ» և «մեր» տերմինները վերաբերում են ԴՇՀ-ին: Կայքից օգտվելն իրականացվում է հետևյալ ընդհանուր դրույթներին և պայմաններին համապատասխան (այսուհետ՝ «Պայմաններ»), որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են, թարմացվում: Խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել Պայմանները: Պայմանները տարածվում են Կայքի բոլոր օգտատերերի վրա: Եթե Դուք մուտք եք գործում և օգտվում Կայքից, ապա Դուք ընդունում և համաձայնում եք պահպանել Պայմանները և մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը: Եթե Դուք համաձայն չեք Պայմաններին կամ մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը, ապա Դուք իրավասու չեք օգտվել Կայքի ծառայություններից:

2. Կայքի օգտագործումը

Դուք համաձայնվում եք օգտագործել Կայքը միայն օրինական նպատակներով՝ չխախտելով հեղինակային, մտավոր սեփականության և հարակից իրավունքների ու գաղտնիության մասին օրենսդրությունը: Դուք համաձայնվում եք չօգտագործել Կայքը որևէ գործունեություն իրականացնելու համար, որը կխախտի որևէ օրենք և կհանգեցնի քրեական, քաղաքացիական կամ վարչական պատասխանատվության: Դուք համաձայնվում եք չմիջամտել Կայքի ցանցին կամ անվտանգության համակարգերին կամ ստանալ չարտոնված մուտքի հնարավորություն։

3. Ընդհանուր պայմաններ

Մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ հրաժարվել ծառայություն մատուցել որևէ մեկին՝ ցանկացած ժամանակ, հիմնավոր պատճառներով: Մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ՝ Կայքում կատարել ցանկացած փոփոխություն: Մենք կարող ենք սահմանել լրացուցիչ կանոններ կամ սահմանափակումներ Կայքի օգտագործման համար: Մենք կարող ենք մեր հայեցողությամբ սահմանափակել մեր ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքը: Մեր ապրանքների կամ ծառայությունների գները ենթակա են փոփոխման՝ առանց ծանուցման: Դուք համաձայնում եք պարբերաբար վերանայել Պայմանները, և Ձեր կողմից Կայքի շարունակական մուտքը կամ օգտագործումը կնշանակի, որ Դուք համաձայն եք ցանկացած փոփոխության հետ:

4. Հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր

Կայքում տրված՝ Կայքից դուրս գտնվող այլ վեբկայքերի կամ էջերի հղումները նախատեսված են միայն տեղեկատվական նպատակով և հարմարության համար: Մենք չենք ստուգում, հաստատում Կայքի հետ կապված կամ հղումով անցնող որևէ այլ կայքի կամ էջի բովանդակությունը և պատասխանատվություն չենք կրում դրանցում նշված տեղեկությունների, որևէ երրորդ կողմի կարծիքների, խորհուրդների, նրանց կողմից վաճառվող/տրամադրվող ապրանքների, ծառայությունների և այլ տեղեկատվության համար: Հղումների միջոցով ցանկացած այլ կայքերի կամ էջերի հետ կապն իրականացվում է բացառապես Ձեր ռիսկով, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում դրա հետ կապված որևէ վնասի կամ այլ հետևանքների համար:

5. Ձեր անձնական տվյալները

Դուք համաձայնվում եք մեզ տրամադրել ճշգրիտ անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ Ձեր անունը, ազգանունը, էլ.փոստի հասցեն և այլ կոնտակտային տվյալներ: Դուք մեզ լիազորում եք հավաքել և օգտագործել այս տեղեկատվությունը Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար՝ համաձայն մեր Գաղտնիության քաղաքականության: Խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը՝ իմանալու համար, թե ինչպես ենք մենք հավաքում և օգտագործում Ձեր անձնական տվյալները:

6. Սխալներ և բացթողումներ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Կայքը կարող է պարունակել տպագրական սխալներ կամ անճշտություններ և կարող է տվյալ պահին ամբողջական համալրված կամ հասանելի չլինել: Մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ՝ շտկելու ցանկացած սխալ, անճշտություն կամ բացթողում և փոփոխելու կամ թարմացնելու տեղեկատվությունը ցանկացած պահի՝ առանց նախնական ծանուցման ։ Մենք չենք պարտավորվում թարմացնել, փոփոխել կամ պարզաբանել մեր կայքի տեղեկատվությունը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Կայքի մուտքն ու օգտագործումը պահանջում է համատեղելի շարժական սարք/վեբ բրաուզեր և ինտերնետ կապ: Չնայած մենք աշխատում ենք dshh.am-ի աշխատանքը համատեղելի դարձնել տարբեր սարքերի հետ, այնուհանդերձ չենք երաշխավորում, որ Կայքը կաշխատի բոլոր սարքերի հետ: Ձեր պարտականությունն է ապահովել, որ Ձեր համակարգիչը կամ շարժական սարքը համապատասխանեն համատեղելիության մեր պահանջներին: Կայքի Ձեր օգտագործումը կարող է տարբեր լինել ֆունկցիոնալությամբ, հասանելիությամբ և որակով՝ կախված սարքի տեսակից և օպերացիոն համակարգից, որը Դուք օգտագործում եք։ ԴՇՀ–ն պատասխանատվություն չի կրում Ձեր սարքերի և սարքավորումների հետ կապված որևէ գործառույթի բացակայության համար (ինտերնետ կապ, օպերացիոն համակարգ կամ կարգավորումներ, ծրագրակազմ և այլն):

7. Հրաժարում և պատասխանատվության սահմանափակում

Կայքի օգտագործումն իրականացվում է բացառապես Ձեր ռիսկով, և Դուք ստանձնում եք ամբողջական պատասխանատվություն Կայքի օգտագործման հետ կապված ցանկացած ծախսերի համար: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Կայքի օգտագործման հետ կապված որևէ վնասի կամ կորստի համար:

8. Ամբողջական պայմանագիր

Պայմանները և դրանցում նշված փաստաթղթերը ներկայացնում են Ձեր և մեր միջև ամբողջական համաձայնագիրը, և փոխարինում են Ձեր և մեր միջև ցանկացած նախնական համաձայնությանը, փոխըմբռնմանը կամ պայմանավորվածությանը՝ բանավոր կամ գրավոր: Ե՛վ Դուք և՛ մենք ընդունում ենք, որ այս Պայմանների մեջ մտնելիս ո՛չ Դուք, ո՛չ մենք չենք հիմնվել որևէ մեկի կողմից տրված որևէ երաշխավորության, պարտավորության կամ խոստման վրա։

9. Հարցեր կամ մտահոգություններ

Խնդրում ենք բոլոր հարցերը, մեկնաբանությունները և արձագանքներն ուղարկել մեզ՝ info@dshh.am հասցեով: